over ons, het beleidsplan

Stichting KanjerKinD heeft als doel goede doelen met betrekking tot zieke kinderen te steunen. Voor kinderen is het natuurlijk niet fijn om ziek te zijn. Met behulp van onze donaties willen wij zieke kinderen helpen door een steentje bij te dragen voor onderzoeken, speelmaterialen etc. Door middel van bekendheid in de media wil de stichting aandacht vragen voor donaties zodat wij deze goede doelen kunnen steunen. Dit houdt in dat wij zullen proberen om via sociale media aandacht te vragen voor onze stichting en zijn wij bereid om onze doelen toe te lichten bij talkshows op de televisie en/of radio en eventueel aanwezig te zijn op beurzen/markten. Stichting KanjerKinD is afhankelijk van donaties, groot/klein, éénmalig/maandelijks. Doneert u € 50,00 of meer dan krijgt u gratis het boekje ‘KanjerKinD’ thuisgestuurd, zolang de voorraad strekt. Het boekje KanjerKinD dat voorafgaand aan de oprichting van de stichting is geschreven, wordt gratis verstrekt aan ziekenhuizen met kinderoncologie-afdelingen. Deze boekjes kan men aan kinderen en ouders uitlenen zodat zij een klein beetje een idee kunnen krijgen wat hen eventueel te wachten staat. Ieder kind is natuurlijk anders en elk ziektebeeld ook, maar door het verhaal te lezen krijgt men een redelijke indruk.

Rekeningnummer: NL31 RABO 0378 1244 12 t.n.v. Stichting KanjerKinD

Wij zijn voornemens om ieder jaar rond sinterklaastijd aan goede doelen een mooi bedrag te schenken dat kan worden besteed aan onderzoeken, speelmaterialen etc.

Waarom niet direct doneren aan de stichtingen zelf?

Dat is een hele goede vraag. Het antwoord is heel simpel. Stichting KanjerKinD is ontstaan op geheel vrijwillige basis. Bij deze stichting gaat 95% naar de goede doelen. Er zijn geen salarissen die betaald worden van uw donaties, daarom kunt u ervan op aan dat uw geld goed terechtkomt. Kortom, er is geen sprake van een winstoogmerk, u kunt volledig op ons rekenen. De 5% die overblijft zijn voor de kosten van de bank, de website en voor onvoorziene zaken. Kortom, het is een eerlijke en open stichting die uw donaties goed zal besteden/beheren. Uiteraard houden wij u op de hoogte via deze site.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter en penningmeester: G.B. Smilde Secretaris: I.G.M.M. de Jonge-Luttenberg

Bestuursleden zijn aangesteld op vrijwillige basis en zullen geen giften/salaris ontvangen.

Fiscaal nummer: 8657 19 214 KvK nummer: 91632919

Contactadres: Eikenlaan 20, 8024 CB Zwolle Email: stichtingkanjerkind@gmail.com Rekeningnummer: NL31 RABO 0378 1244 12 t.n.v. Stichting KanjerKinD