donaties

Wat doen wij met uw donaties?

De allereerste donaties zijn besteed aan het bekostigen van het drukken van de boekjes ‘KanjerKinD’. De donaties die daarna binnen zijn gekomen en hopelijk zullen binnenkomen, worden gedoneerd aan goede doelen met betrekking tot zieke kinderen.

Wij zijn voornemens om ieder jaar rond sinterklaastijd aan goede doelen een mooi bedrag te schenken dat kan worden besteed aan onderzoeken, speelmateriaal etc.

Waarom niet direct doneren aan de stichtingen zelf?

Dat is een goede vraag. Het antwoord is heel simpel. Stichting KanjerKinD is ontstaan op geheel vrijwillige basis. Bij deze stichting gaat 95 % van de donaties naar goede doelen, 5 % zal zijn voor de kosten van de bank, de website en voor onvoorziene zaken. Er zijn geen salarissen die betaald moeten worden van uw donaties, daarom kunt u ervan op aan dat uw geld goed terecht komt. Er is geen sprake van een winstoogmerk, u kunt volledig op ons rekenen. Al uw donaties komen goed terecht.

Donaties vanaf € 50,00 krijgen gratis een exemplaar van het boekje ‘KanjerKinD’, zolang de voorraad strekt. Vermeld dan wel uw naam en volledige adres.

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer NL31 RABO 0378 1244 12 t.n.v. Stichting KanjerKinD

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE!

Heeft u zelf een goed doel (met ANBI status) in gedachten met betrekking tot zieke kinderen waarvan u vindt dat deze in aanmerking kan komen voor een donatie van ons? Mail naar stichtingkanjerkind@gmail.com en meld deze aan.